הומוסקסואל: מילה דו-משמעיתמספר רב של אנשים חושבים שהם יודעים, כשבאמת אינם יודעים.
מה היא הגדרת המילה הומוסקסואל?

  • האם הם אנשים רשעים בהמיים סוטי מין שקיימים רק בתל-אביב?
  • האם זה כל אחד שמתעסק בפעילות מינית עם בני-מינו למרות שלא קיימת לו נטייה מינית כלפי בני מינו?
  • האם הומוסקסואל זה רק מי שמתעסק בפעילות מינית עם בני מינו וכן קיימת לו נטייה מינית כרונית כלפי בני מינו?
  • או האם הומוסקסואל זה כל מי שקיימת לו נטייה מינית כרונית רק כלפי בני מינו, בין אם הנטייה באה לידי ביטוי לבין אם אינה מבוטאה?

התשובה האחרונה הנכונה.  אדם שמתעסק בפעילות מינית עם בני מינו לא בהכרח הומוסקסואל, כלומר, לא בהכרח קיימת לו נטייה מינית כרונית כלפי בני מינו באופן בלעדי, ולא בהכרח קיימת כזו נטייה בכלל, במקביל לעובדה שאפשר לקבל סיפוק מיני דרך אוננות אף על פי שלא קיימת לאותו אדם אף נטייה מינית כלפי ידו.  באותו כיוון, הומוסקסואל שנמנע מהבעת נטייתו ושוכב עם אישתו שאליה איננו נמשך, הרי הוא עדיין הומוסקסואל.  זה שהוא שוכב עם אשתו למרות נטייתו לא הופך אותו להטרוסקסואל.  אדרבה, הוא משתמש בה למרות שהיא בת ולא בגלל שהיא בת, מקביל זה שעצם העובדה שאדם מאונן אין זה אומר שהוא נמשך לידו.  אמנם, הדרך היחידה שהוא מקבל סיפוק כלשהו מידו זה רק בזכות שהוא במחשותיו מתמקד בדבר המגרה אותו.  הומוסקסואל שמתחתן ועושה כך עובר על ההלכה שבעל אמור להתמקד רק באישתו בעת ביצוע יחסי מין.

חשוב לברר משמעות המילה הומוסקסואל הרשמית כי אי-הבנת משמעותה הנכונה מעקבת התקדמות דו-שיחה הן בין הומואים והאוכלוסיה הכללית,והן בעולם הדתי בין הומואים דתיים לבין הרבנים שבדרך כלל לא מודעים למרכבות הנטייה ההומוסקסואלית.  להפך, לרוב חושבים שמדובר על מעשים בלבד.  הדעה הנפוצה שנישואין פתרון מעיד על כך.  לכן, ראיתי שחשוב להעלות את הסרטון הזה בתקווה שאולי יעיל להמעית האי הבנות שהורסות את החיים לא רק של הומואים יושרי לבב, אבל גם של הבחורות המסכנות שבתמימות מתחתנות עם הומואים בלי לדעת לתוך מה הן נכנסות.

הנקודה האחרונה שרצוני לציין זה שהומוסקואליות לא נזכרת בתורה ובגמרא לא במקום אחד.  נכון, איסורים מסוימים כן מופיעים, אבל חשוב מאוד להבדיל בין מעשים לבין נטייה בלתי נתונה לשינוי ושלא בהכרח מפתה אדם לעבור על איסור תורה.  בניגוד לתפיסה הדומיננטית, הנטייה הומוסקסואלית לא בהכרח מחייבת שנמשכים לעבור על איסור תורה ספיסיפי.  שה' יסעדינו להודות על האמת ולקיים מצוותיו.

Comments

Popular posts from this blog

Allah - God of Ishmael & God of Israel

Jewish Hijabs?!